TREC Emst

Onze stalling, het "coöpertieve verzorgingsmodel" en het kostenplaatje


MOMENTEEL ZIJN WIJ ONZE SITE AAN HET AANPASSEN.
ONDERSTAANDE PAGINA IS NOG NIET HERSCHREVEN, AL KLOPT DE TEKST IN GROTE LIJNEN NOG STEEDS.
WILT U EEN BERICHT ONTVANGEN WANNEER DE PAGINA'S OVER ONS NATUURLIJK PENSION KLAAR ZIJN, LAAT DAN HIER EEN BERICHT ACHTER.Wij hopen dat u de moeite heeft genomen eerst onze visie op het houden van paarden te lezen. Hierna beschrijven wij ons stallings- en verzorgingsmodel, waarbij onze visie op het houden van paarden vanzelfsprekend leidend is geweest.
hengsten1

Uitgangspunten voor beide Paddock Paradises:

- 24/365 dagen per jaar (dus ook in de winter) de ruimte en vrijheid om volop te bewegen.
- Geen (groeps-)stallen, wél schuilstallen waarbij de paarden dus zelf besluiten of ze er gebruik
  van maken. Er zijn wel boxen (bv in geval van ziekte).
- Toezicht (zowel de grote, als ook de kleine PP, liggen aan onze boerderij).
- Toegang tot de PP's alleen voor eigenaren en op alle dagen.
- Geen hoefijzers.
- Deken alleen wanneer dat ivm gezondheid noodzakelijk is. Wij hebben hier nauwelijks dazen ed,
  dus zomerdekens zijn hier niet nodig!
- Wormonderzoek per groep tegelijk. Ontworming alleen wanneer wormonderzoek en daaruit
  volgend ontwormadvies dit noodzakelijk maakt.
- Verblijf voor alleen de winter enkel in de kleine PP (en dan ook tegen hoger tarief).
- Tijdelijk verblijf (vakantie, revalidatie, dieet (afvallen of juist aansterken) is incidenteel mogelijk.
  Dit is niet in de kudde, maar in de kleine PP (naast onze eigen pony's) met een eigen schuilstal
  voor het tijdelijk verblijvende pony/paard en altijd op basis van vol-pension. Rust voor alle paarden en behoud van de bodem staan hier voorop!
- De gras-percelen die worden open gesteld voor begrazing zijn zo veel mogelijk "uitgegroeid": lang en bij voorkeur in het zaad geschoten.
  Omdat er niet wordt gespoten tegen (on-)kruiden, is de vegetatie heel divers geworden. Om de paarden te stimuleren ook al deze aanwezige
  vegetatie op te eten (goed voor o.a. de darmflora), wordt in beide PP's het hele jaar met stripbegrazing gewerkt.
- Er wordt alleen écht hooi (geen kuil of voordroog) van onbespoten land gevoerd. Omdat wij de productie van dit hooi onder eigen controle
  hebben, weten wij precies wat we de paarden aanbieden, zowel qua kruiden (en beslist JKK-vrij), als ook fructaan.
- Er zijn aan de track aparte paddocks beschikbaar, opdat een paard rustig eventueel aanvullend voer/medicijnen kan eten.
- Het drinkwater is van uitstekende kwaliteit (keuringsrapport aanwezig)
- De keuze van dierenarts, bekapper, instructeur, etc is vrij.
- Mest wordt alleen geruimd bij verhardingen, zandpaddocks, schuilstallen en tracks. De weiden worden ca 2x per jaar begraasd. Wanneer een
  perceel kaal is, wordt de mest verdeeld en versnipperd ter bemesting van deze percelen (kijk voor de redenatie hierachter onder visie).
- De geruimde mest wordt gecomposteerd en daarna op de weiden verstrooid.
- Uit al het bovenstaande blijkt dat voor ons duurzaam natuur- en weidebeheer, waaronder het op eigen grond sluitend maken van de natuurlijke
  kringloop, belangrijk is.

De grote Paddock Paradise:

Deze PP van bijna 2 ha heeft:
- natuurlijke beschutting én een schuilstal
- track met diverse ondergronden
- verharde vlakken én verhard paden
- meerdere zandpaddocks om lekker te rollen/liggen
- drinkpoel
- eetbare hagen
- kruidentuin
- schuur-/speel-heuvel en kuil, alsmede andere elementen die uitnodigen tot spelen
Kortom: een écht paradijs voor de paarden!

Aan deze track zijn 14 graasweiden en door daarvan regelmatig meerdere tegelijk te open wordt bewegen gestimuleerd: de paarden gaan scharrelen naar gras op een andere plek, dus bewegen zoals in de natuur.
In deze PP is in principe altijd (dus ook in de winter, behoudens bij extreme nattigheid) de mogelijkheid te grazen (altijd middels stripbegrazing) en wordt alleen hooi bijgevoerd wanneer de (weers-)omstandigheden 100% leven van gras niet mogelijk maakt.
Wanneer er hooi wordt bijgevoerd, wordt zo veel verstrekt als de groep op kan (dus onbeperkt) en gebeurt dit via netten die verankerd zijn aan de bodem van bakken (die op de diverse verharde vlakken staan).

Ivm (de maatvoering van) onze voorzieningen, alsmede het voerbeleid én de paarden die hier al leven, is deze PP geschikt voor paarden tussen
ca 1,40 en ca 1,60m (*), type "relaxt (rij-)paard" (dus geen drukke/domimante types).
(*) deze maximale stokmaat te bezien in relatie tot bouw: bij een zwaar gebouwd paard (Tinker, Fries, ed) vinden we 1,60 al wat te veel, maar een rank gebouwd paard van 1,62 kan bijvoorbeeld wel.

Het aantal paarden in deze groep is 5 (tot maximaal 7, afhankelijk van het aantal paarden in de kleine PP), dus deze PP biedt extreem veel ruimte per paard, zoals het Paddock Paradise-systeem naar onze overtuiging ook éigenlijk bedoeld is. Vergeleken met veel andere PP's hebben de paarden minstens 3x zo veel ruimte, wat rust en stabiliteit ten goede komt!


De kleine Paddock Paradise:

In deze PP leven onze 2 eigen New Forest pony's (D-maat, ruinen), die vaak geen gras mogen eten vanwege Insuline Resistentie.
Hier kunnen pony's van anderen bij MITS het voerbeleid 100% overeenkomt met onze pony's.
Deze PP kan echter ook gesplitst worden in 2 kleinere PP's, bv ten behoeve van pony's (eventueel kleine paarden) met een ander voerbeleid óf tijdelijke opvang (bv revalidatie, vakantie).

Deze PP van ca 1 ha beschikt over:
- 1.600 m2 (!) zandpaddocks
- 250 m2 verhardingen én een verhard looppad
- natuurlijke beschutting én 2 schuilstallen
- eetbare hagen
- 2 geautomatiseerde hooiruiven, waardoor er 16x per etmaal toegang tot ruwoer is én het aanbod zeer goed is af te stemmen op de behoefte
  (bijvoorbeeld bij "door-eters")
- onze eigen pony's krijgen alleen toegang tot gras indien het fructaan-gehalte heel laag is (en dan middels stripbegrazing)

Hier is dus feitelijk altijd toegang tot hooi, maar wordt ook (middels de geautomatiseerde hooiruiven) aangemoedigd te gaan bewegen.
Het hooi is zo laag mogelijk in fructaan: dit staat voorop bij het (eigen) beheer van onze percelen (verschralen zonder te ver te verarmen, rijk aan kruiden), als ook bij het oogsten (gemaaid vóór zonsopgang of bij bewolkt weer).
Het aantal pony's in deze groep is maximaal 4 (waaronder onze beide eigen pony's), dus ook deze PP is zeer ruim qua opzet en ook hier hebben ze in vergelijking met veel andere PP's heel veel meer ruimte.
Indien hier alleen onze 2 eigen pony's staan (en er dus geen pony's/paarden voor tijdelijk verblijf staan), dan mag de kudde uit de grote PP hier in de winter ook grazen (en mag het aantal paarden in die groep dus uitbreiden van 5 naar 7).


Verzorgingsmodel / kosten:

Dit is géén bedrijfsmatige aanpak; wij zijn particulieren die dit uit hobby en idealisme doen, tegen kostprijs en in een soort "coöpertief keuze- systeem":
- Voor een vast bedrag per maand stellen wij een plek in onze Paddock Paradise ter beschikking. Dit is berekend obv wat het ons kost en daarin
  is de hoeveelheid grond (= ruimte) die hier per paard geboden wordt vanzelfsprekend van grote invloed.
  Verder is hierin inbegrepen het onderhoud van het land (bosmaaien, blooten, snoeien) en het op orde houden van de voorzieningen zoals
  omheiningen, verhardingen, inloopstal, aanbind-/poetsplaats, voerbakken, liksteenhouders, water en stroom-aanvoer, etc.
- Het gebruik van de verlichte en omheinde rijbak (altijd water-vrij omdat deze iets hoger ligt dan het omliggende land) is naar keuze en alleen
  indien hiervan gebruik wordt gemaakt, wordt een bijdrage gevraagd voor het ter beschikking stellen (en regelmatig slepen) van de rijbak, in
  stand houden van de omheining, snoeien van de omliggende haag, verbruik van stroom voor verlichting, ed.
- Hetzelfde geldt voor een plek om spullen op te slaan (bv een zadelkast in de afgesloten zadelkamer) of de stalling van trailer of menwagen
  onder de kapschuur: alleen als hiervan gebruik wordt gemaakt, vragen wij een bijdrage in onze kosten.
- In dit model gaan we er van uit dat iedereen sowieso zijn eigen troep meteen opruimt én een handje toesteekt bij het netjes houden van alles.
  Af en toe klussen we een dagje met z’n allen, waarbij gezelligheid en ook goed voor de inwendige mens zorgen voorop staat.
- Zoals eerder vermeld, is het bovenstaande op basis van kostprijs, dus er is ook geen winstmarge. Dat betekent dus ook dat als iemand (of diens
  paard) iets stuk maakt, (de kosten van) het herstel voor diens rekening is/zijn.
- Hooi wordt gezamenlijk ingekocht voor de gehele komende winter, dus er is zekerheid van constante kwaliteit én voldoende voorraad. Wij
  bieden de goed geventileerde opslagruimte die daarvoor nodig is en zo nodig verkopen wij aan het einde van de winter ook een eventueel
  surplus. Dus ook voor het hooi geldt: er wordt uiteindelijk alleen dát betaald wat verbruikt wordt.
- Daarnaast brengt iedereen bij voorkeur tijd (maar geld kan ook) in voor het overige wat gedaan moet worden aan de verzorging van de kudde.
  Het voeren (stripbegrazingsdraad aanpassen, track-pad veranderen, hooizakken vullen / naar de paarden brengen, ed) wordt door ons verzorgd,   daar heeft de groep van eigenaren geen omkijken naar.
  De overige zaken, zoals waterbakken schoonmaken/aanvullen, mest opruimen (alleen track, verhardingen en zandpaddocks), af en toe vegen,
  kleine dingen die zich aandienen, ed, doet de groep van eigenaren bij toerbeurt (en dat verloopt hier altijd heel soepel).
  Op grond van onze ervaring komt de verzorging in de grote PP op gemiddeld 7 uur per paard per maand uit, waarbij natuurlijk wel het werk
  in de winter meer is dan in de zomer. In de kleine/IR-PP is dit aanmerkelijk meer omdat daar vaker op alleen hooi geleefd wordt, dus er meer
  werk is aan hooi voeren en mest ruimen.
  Er wordt gestreeft naar een ongeveer gelijke inbreng van iedereen en helemaal niet participeren in de verzorging geniet niet de voorkeur (kan
  dus in principe wel, er staan ook een enkele paarden in vol-pension). Tijdelijk (denk aan ziekte of vakantie) is natuurlijk nooit een probleem.
  Bedenk dat "gelijke inbreng" betekent dat je minder dan 1x per week een beurt doet (wanneer er 8 paarden in de kudde lopen) en dat de
  werkzaamheden voor de groep van eigenaren niet aan tijden gebonden zijn.
  En omgekeerd betekent het dus ook dat je hier heel goedkoop kunt staan door de beurten van anderen over te nemen.
  We werken hierbij overigens met "normen": Voor de meeste soorten werkzaamheden hebben we met elkaar op grond van ervaring een vaste
  tijd afgesproken (die we ook regelmatig evalueren). Je hoeft dus niet telkens bij te houden hoe lang je er werkelijk over doet en dat bevalt
  ons allemaal prima omdat het iedereen rust / vrijheid geeft.
  Als er ongelijk (of zelfs helemaal niet) tijd ingebracht is, dan wordt er met elkaar verrekend obv € 10/uur.
  Wij zien er in ieder geval op toe dat alles wat er in beide PP's moet gebeuren ook daadwereklijk gedaan wordt, dus als niemand in de
  gelegenheid is iets te doen, dan doen wij het.
- Indien voor een individueel paard bepaalde extra dingen gedaan moeten worden, dan zijn die uren voor rekening van de eigenaar van dat
  paard (dat kunnen dus uren van ons zijn, maar bv ook iemand anders uit de groep van paarden-eigenaren).
- Er wordt ontwormt als mestonderzoek aantoont dat dit nodig is en daarvan draagt iedereen zijn eigen tijd en kosten. Ook zaken als bekappen
  en dierenarts regelt iedereen in principe zelf en dat is ook voor eigen rekening. Maar ook hier geldt: kan iemand het zelf niet doen, dan kan
  iemand anders het doen en worden die uren financieel verrekend via "de pot" (die dus gewoon elke maand op 0 uitkomt).


hengsten2

Tot slot nog een paar belangrijke opmerkingen:

Wat wij bieden is NIET enkel een “plek buiten”. Wij proberen de beide kudde's zo natuurlijk mogelijk te laten leven door het zo in te richten en uit te voeren dat paarden gedrag kunnen vertonen zoals in het wild. Altijd “toegang tot ruwvoer” is in onze overtuiging dus ook iets anders als “onbeperkt ruwvoer”: Bij ons blijven ze in beweging door te scharrelen naar voedsel ipv tot hun buik in het gras te staan of van hooibak naar hooibak te schuifelen. Weliswaar is dat laatste al vele malen beter dan opsluiten in een box, het is géén natuurlijk foerageergedrag van paarden en leidt deels tot dezelfde problemen aan hoeven of spijsverteringskanaal als het houden in een box.

Zoals al eerder vermeld is onze opzet niet commercieel en dat vereist ook een bepaalde houding van onze "stal"-genoten": we doen het samen, ieder paard moet krijgen wat hij/zij nodig heeft,
we dragen samen op een eerlijke manier de lasten en genieten van wat wij hier met elkaar in stand houden (of misschien nog verbeteren).
Een "anderen moeten alles maar voor mij doen/regelen"-houding, danwel paard-eigenaren die niet willen participeren in de verzorging of andere klussen en vervolgens ook nog een "ik betaal er toch voor"-houding willen aannemen, passen hier dus ook niet.
Net zoals nieuwe paarden dienen te matchen met de bestaande kudde, zullen ook hun eigenaren een match moeten zijn met ons én de andere paarden-eigenaren (qua mens en qua visie).

Dat wij het tegen kostprijs doen, betekent ook NIET dat het “lekker veel goedkoper” dan elders is. Het is weliswaar goedkoper dan een paddock paradise op commeriële basis, maar het belangrijkste verschil is dat we de pony's en paarden hier simpelweg véél meer ruimte bieden (en daarmee rust, ook voor de eigenaar trouwens).
Mailen over prijzen doen wij niet. Enerzijds is “de prijs” afhankelijk van ieders wensen en eventuele bijdrage in tijd (je kunt hier dus ook spotgoedkoop, misschien wel gratis, staan als je veel uren van anderen wil overnemen!), anderzijds is pas te bepalen of een prijs goed is wanneer je hebt gezien wat jij en je paard er voor krijgen. Maar bedenk: een eerlijkere prijs dan kostprijs is onmogelijk!

Beschikbaarheid:

In principe is er altijd tijdelijke plek: voor revalidatie, overbrugging voorjaarsgras-periode voor gras-gevoelige paarden, vakantie, ed.
Er zijn / komen totaal 3 "vaste" plekken beschikbaar. Wij vullen deze echter in de grote PP niet eerder in dan het voorjaar van 2019 (richttijd half april / begin mei), omdat introductie in de winter voor zowel de paarden, als ook eigenaren, als ook de bodem niet ideaal is.
Zit je echter omhoog en zou je eerder willen verhuizen (óf zou het gaan op een plek in de kleine PP), dan is het eventueel mogelijk je paard(en) tijdelijk onder te brengen in de kleine PP.
Overweeg je onze plek, kom dan dus wel al in de winter kijken. Bij voorkeur zelfs als het slecht weer is, opdat je zelf kunt zien dat je paard bij ons niet in de blubber staat!
Mocht er tegen het voorjaar wederom een wachtlijst zijn, dan gaan de plekken naar de beste match (dus niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt).
Denk je dus bij ons te passen en heb je interesse of vragen (of wil je komen kijken/kennismaken), neem dan contact met ons op!


© www.mijn-eigen-website.nl (design)