TREC Emst

Onze stalling, het "coöpertieve verzorgingsmodel" en het kostenplaatjeOp deze pagina leest u hoe wij de zo natuurlijk mogelijke levenswijze voor de paarden hier vormgeven en wat dat bij ons ook betekent voor de eigenaren van de paarden die hier leven.
hengsten1

Uitgangspunten voor beide Paddock Paradises:

- 24/365 dagen per jaar (dus ook in de winter) de ruimte en vrijheid om volop te bewegen.
- Geen (groeps-)stallen, wél schuilstallen waarbij de pony's/paarden dus zelf besluiten of ze er
  gebruik van maken. Er zijn wel boxen met en zonder uitloop (bv in geval van ziekte).
- Toezicht (beide PP's, liggen aan onze boerderij).
- Toegang tot de pension-PP alleen voor eigenaren (dus geen bijrijders/verzorgers).
- Toegang op alle dagen, daarbij wel rekening te houden met het leefritme van de paarden én
  onze privacy.
- Geen hoefijzers.
- Dekens alleen wanneer dat ivm gezondheid tijdelijk noodzakelijk is om in de kudde te kunnen
  blijven. Wij hebben hier nauwelijks dazen ed, dus zomerdekens zijn hier niet nodig!
- Wormonderzoek voor de gehele kudde tegelijk. Ontworming alleen wanneer wormonderzoek en
  daaruit volgend ontwormadvies dit noodzakelijk maakt.
- Tijdelijk verblijf (vakantie, revalidatie, dieet (afvallen of juist aansterken) is incidenteel mogelijk. Dit is niet in de kudde, maar in de kleine PP
  (direct naast onze eigen pony's) met een eigen schuilstal, zandpaddock, verharde voerplaats en een deel van de tracks en weides, een en ander
  afhankelijk van de behoefte van het tijdelijk verblijvende pony/paard en/of de wensen van diens eigenaar.
  Tijdelijk verblijf is altijd op basis van vol-pension, eventueel uit te breiden met verdere persoonlijke, al dan niet medische, verzorging.
- De percelen die worden open gesteld voor begrazing zijn zo veel mogelijk "uitgegroeid": lang en bij voorkeur in het zaad geschoten.
  Omdat er niet wordt gespoten tegen (on-)kruiden, is de vegetatie heel divers geworden (vele soorten gras en kruiden).
  Om de paarden te stimuleren ook al deze aanwezige vegetatie op te eten (goed voor o.a. de darmflora), wordt in beide PP's het hele jaar met
  stripbegrazing gewerkt.
  Door de verhouding pony's/paarden en hoeveelheid grond die wij hanteren, wordt elk stukje bodem hooguit 2 weken per jaar belopen/begraasd.
  De bodem en het boedemleven krijgt dus voldoende tijd om te herstellen en kan daardoor ook grote hoeveelheden water "verwerken".
- Er wordt alleen écht hooi (geen kuil of voordroog) van onbespoten land gevoerd. Omdat wij de productie van dit hooi onder eigen controle
  hebben, weten wij precies wat we de paarden aanbieden, zowel qua kruiden (en beslist JKK-vrij), als ook fructaan.
  Doordat wij direct na de oogst ruim voldoende hooi in onze eigen schuren opslaan, kunnen wij een constante kwaliteit voeren en hebben ook
  altijd ruim voldoende voorraad om moeiteloos tot 6 weken na de oogst van het daarop volgende jaar te kunnen voeren.
- Het drinkwater is van uitstekende kwaliteit (keuringsrapport aanwezig)
- De keuze van dierenarts, bekapper, instructeur, etc is vrij.
- Mest wordt alleen geruimd bij verhardingen, zandpaddocks, schuilstallen en tracks. De weiden worden ca 2x per jaar begraasd. Wanneer een
  perceel kaal is, wordt de mest verdeeld en versnipperd ter bemesting van deze percelen.
- De geruimde mest wordt gecomposteerd en daarna op de weiden verstrooid.
- Uit al het bovenstaande blijkt dat voor ons duurzaam natuur- en weidebeheer, waaronder het op eigen grond sluitend maken van de natuurlijke
  kringloop, belangrijk is.

De grote Paddock Paradise:

- bijna 2 hectare
- natuurlijke beschutting én een schuilstal
- 1 km tracks met diverse ondergronden
- verharde vlakken (met daarop slowfeeders) én verhard pad
- meerdere zandpaddocks om lekker te rollen/liggen
- drinkpoel (alleen in de winter, dus in de zomer geen stilstaand water of waterminnende insecten)
- eetbare hagen en bomen (en bijna het hele jaar ook wilgentakken)
- kruidentuin
- schuurpaal - speel-heuvel en -kuil, alsmede andere elementen die uitnodigen tot spelen
Kortom: een écht paradijs voor de pony's/paarden!

Aan de tracks zijn vele graasweiden en door daarin dagelijks een strook (bij voorkeur afwisselend en/of op meerdere plekken) te geven, wordt bewegen gestimuleerd: de pony's/paarden gaan scharrelen naar gras op een andere plek, dus bewegen zoals in de natuur.
In deze PP is in principe altijd (dus ook in de winter, behoudens bij extreme nattigheid) de mogelijkheid te grazen (altijd middels strookbegrazing) en wordt alleen hooi bijgevoerd wanneer de omstandigheden grazen niet mogelijk maakt.
Wanneer er hooi wordt bijgevoerd is dat dus meestal bij slecht weer. Dan wordt er meerdere keren per dag (en in de nacht middels een geautomatiseerd systeem!) zo veel verstrekt als de groep nodig heeft. Dit gebeurt via netten die verankerd zijn aan de bodem van bakken (die op de diverse verharde vlakken staan).

Ivm (de maatvoering van) onze voorzieningen, alsmede het voerbeleid én de pony's/paarden die hier al leven, is deze PP geschikt voor pony's en
paarden tussen ca 1,35 en ca 1,50m (*), type "relaxt (rij-)paard" (dus geen drukke/domimante types).
(*) deze maximale stokmaat te bezien in relatie tot bouw: bij een zwaar gebouwd paard (Tinker, Fries, ed) vinden we 1,50 te veel, maar een New Forest van 152 kan bv wel. Reden hiervan is dat het zwaarste paard (ivm bodembeschadiging) bepaald of de hele groep al dan niet kan grazen.

Deze PP kan ten behoeve van introductie van nieuwe pony's/paarden tijdelijk gesplitst worden in 2 kleinere PP's.
Iedere introductie verloopt anders, maar wij laten de nieuwkomer nooit in één keer zijn plek in de bestaande kudde veroveren.
Meestal zetten wij telkens 1 pony/paard van de bestaande kudde bij de nieuwkomer en pas nadat elke 1-op-1-kennismaking rust bij beiden heeft gegeven, laten wij de nieuw gevormde kudde bij elkaar.
Onze ervaring is dat deze manier van introduceren zowel voor de nieuwkomer, als ook de bestaande kudde, met de meeste rust verloopt (maar natuurlijk wel langer duurt (en veel bewerkelijker is) dan de nieuwkomer meteen in de bestaande groep te plaatsen).
Wij introduceren overigens alleen in voorjaar/zomer, omdat introductie in de herfst/winter voor zowel de paarden, als ook eigenaren, als ook de bodem te belastend is.

Het aantal pony's/paarden in deze groep is gemiddeld max 5, dus deze PP biedt extreem veel ruimte per pony/paard. Vergeleken met veel andere PP's hebben de pony's/paarden hier tot wel 20x meer altijd beschikbare ruimte, wat rust en stabiliteit ten goede komt.
Zo is naar onze overtuiging het Paddock Paradise-systeem ook éigenlijk bedoeld: bewegings- én sociale vrijheid!

De kleine Paddock Paradise:

In deze PP leven onze 2 eigen New Forest pony's (D-maat, ruinen), die vaak geen gras mogen eten vanwege Insuline Resistentie.
Eventueel kan deze PP tijdelijk gesplitst worden in 2 kleinere PP's, bv ten behoeve van tijdelijke opvang zoals revalidatie of vakantie van pony's/paarden.
Indien hier alleen onze 2 eigen pony's staan (dus wanneer er geen pony's/paarden voor tijdelijk verblijf staan) mag de kudde uit de grote PP in de winter ook grazen in de kleine PP.

Deze PP:
- ruim 1 hectare
- 1.600 m2 (!) zandpaddocks
- 250 m2 verhardingen én een verhard pad
- natuurlijke beschutting én 3 schuilstallen
- eetbare hagen
- 2 geautomatiseerde hooiruiven met ieder 8 voermomenten per etmaal (waardoor er 8 tot 16x per etmaal toegang tot ruwoer is én het aanbod
  zeer goed is af te stemmen op de behoefte, bijvoorbeeld bij "door-eters")
- 3 verharde buiten-voerplaatsen
- onze eigen pony's krijgen alleen toegang tot gras indien het fructaan-gehalte heel laag is (en dan bovendien altijd middels strookbegrazing)

Hier is dus feitelijk altijd toegang tot hooi, maar wordt ook (middels de geautomatiseerde hooiruiven) aangemoedigd te gaan bewegen.
Bovendien kan met dit systeem, in combinatie met strookbegrazing, ook de klok rond gestuurd worden op het "van het gras komen" op het moment dat naar verwachting het fructaan-gehalte gaat toenemen.
Het hooi wat hier gevoerd wordt is zo laag mogelijk in fructaan: dit staat voorop bij het (eigen) beheer van onze percelen (verschralen zonder te ver te verarmen, rijk aan kruiden), als ook bij het oogsten (gemaaid vóór zonsopgang of bij bewolkt weer).

NB: In deze PP nemen wij géén pony's voor "winterstalling" of "vaste stalling" op!

Verzorgingsmodel / kosten:

Wij zijn géén bedrijf, maar particulieren die dit uit hobby en idealisme doen, tegen kostprijs en in een "coöpertief systeem":
- Voor een vast bedrag per maand stellen wij een plek in onze Paddock Paradise ter beschikking. Dit is berekend obv wat het ons kost en daarin
  is de hoeveelheid grond (= ruimte) die hier per pony/paard geboden wordt vanzelfsprekend van grote invloed.
  Verder is hierin inbegrepen: omheiningen, honderden m2 verhardingen en zandpaddocks, inloopstal, aanbind-/poetsplaats, composteerstraat en
  alle materialen en machines die nodig zijn om de pony's/paarden en hun leefomgeving optimaal te kunnen verzorgen.
  Ook een deel van het werk zit hier in: alles wat met een trator gedaan moet worden, evenals alles wat wij moeten uitbesteden.
  Verder mag er gebruik gemaakt worden van een aantal voorzieningen op ons privé-erf (met nadere afspreken mbt het respecteren van onze
  privacy) zoals onze verlichte en omheinde rijbak (altijd water-vrij omdat deze iets hoger ligt dan het omliggende land), inclusief alle materialen
  die daarbij horen zoals een compleet spring- en trec-parcours, materialen voor grondwerk, etc), evenals de afsluitbare zadelkamer met kantine-
  voorziening en composttoilet.
- De bijdrage voor hooi (zie verder onder "uitganspunt van de PP's") is 1x per jaar, te weten in juni (de oogst-tijd, dan hebben wij immers ook
  onze kosten), waarbij inbegrepen de vele m3 aan goed geventileerde opslag- en werkruimte die nodig is voor het in 1x opslaan van hooi voor
  een heel jaar.
- Daarnaast brengt iedereen bij voorkeur tijd (maar deels geld kan ook) in voor het overige wat gedaan moet worden aan de verzorging van de
  kudde en haar leefomgeving. Wij werken daarin mee (regelen/coordineren, algemeen weidebeheer (waaronder de dagelijkse strookbegrazing),
  (acute) problemen oplossen, administraties, etc) en springen indien nodig voor andere dingen bij.
  De verzorging van de kudde is hiermee altijd gegarandeerd (en de groep van eigenaren die hier staat is ook altijd bereid "beurten" van elkaar
  over te nemen, bv bij ziekte of vakantie).
  Op grond van onze ervaring komt het werk in de grote PP op gemiddeld 8 uur per pony/paard PER MAAND uit: wij vullen daarvan +/- 2,5 uur in,
  iedere paardeigenaar is +/- 3,5 uur bezig met mest ruimen en daarnaast +/- 2 uur met overige klussen (denk aan bezemen, snoeien,
  bosmaaien, af en toe een wilgentak uit een boom zagen of de kaal gevreten tak-resten opruimen, en (in de winter) hooizakken vullen/naar de
  paarden brengen, af en toe een zak herstellen, ed).
  Er wordt gestreeft naar zo veel mogelijk gelijke inbreng van iedereen ("tijd voor tijd") en helemaal niet participeren in de verzorging geniet niet
  de voorkeur (kan dus in principe wel, bijvoorbeeld voor een pony/paard op pensioen van een eigenaar die niet wekelijks kan komen).
  Bedenk dat "tijd inbrengen" betekent dat je 1 a 2x per week een beurt doet en dat de meeste werkzaamheden niet aan tijden gebonden zijn.
  En dat je hier dus ook nog goedkoper kunt staan door de beurten van anderen over te nemen (mits er anderen zijn die dat willen) of je op te
  werpen voor niet-dagelijkse klussen!
  We werken hierbij overigens grotendeeld met een normen-systeem waardoor je niet hoeft bij te houden hoe lang je werkelijk bezig bent en dus
  ook lekker kunt genieten van de bezigheden tussen de paarden. Dat bevalt ons allemaal prima omdat het iedereen rust / vrijheid geeft, maar
  ook een eerlijke inbreng van iedereen (in tijd of geld).
  Als er ongelijk (of zelfs helemaal niet) tijd ingebracht is, dan wordt er met elkaar verrekend obv € 10/uur (wij verzorgen dit).
- Van degenen die gebruik maken van de rijbak, wordt verwacht dat deze ook bijdragen aan het onderhoud van de rijbak (in tijd of in geld). Denk
  bij dit onderhoud aan het strak houden van de omheining, snoeien van de omliggende haag, wieden van onkruid, ed.
- In dit model gaan we er van uit dat iedereen sowieso zijn eigen troep meteen opruimt én een handje toesteekt bij het netjes houden van alles.
  Af en toe klussen we met z’n allen, waarbij gezelligheid en ook goed voor de inwendige mens zorgen voorop staat.
- Zoals eerder vermeld, is het bovenstaande op basis van kostprijs, dus er is ook geen marge (en al helemaal geen winst). Dat betekent dus ook
  dat als iemand (of diens paard) schade veroorzaakt, (de kosten van) het herstel voor diens rekening is/zijn.
- Indien voor een individueel paard bepaalde extra dingen gedaan moeten worden, dan zijn die uren voor rekening van de eigenaar van dat
  paard (dat kunnen dus uren van ons zijn, maar bv ook iemand anders uit de groep van paarden-eigenaren).
- Er wordt ontwormt als mestonderzoek aantoont dat dit nodig is en daarvan draagt iedereen zijn eigen tijd en kosten. Ook zaken als bekappen
  en dierenarts regelt iedereen in principe zelf en dat is ook voor eigen rekening. Maar ook hier geldt: kan iemand het zelf niet doen, dan kan
  iemand anders het doen en worden die uren financieel verrekend via "de pot" (die dus gewoon elke maand op 0 uitkomt).

Tot slot nog een paar belangrijke opmerkingen:

hengsten2

Wat wij bieden is NIET enkel een “plek met meerdere paarden buiten", maar een kudde die zo natuurlijk mogelijk kan leven. Dit doen wij door het zo in te richten en uit te voeren dat de pony's/ paarden gedrag kunnen vertonen zoals in het wild.
Zo is "altijd toegang tot ruwvoer” in onze overtuiging dus ook iets anders dan “onbeperkt ruwvoer”: bij ons blijven ze in beweging door te scharrelen naar voedsel (gras/hooi, kruiden, eetbare hagen en takken) ipv tot hun buik in het gras te staan of van hooibak naar hooibak te schuifelen (of nog erger: door elkaar van voerbak naar voerbak te verplaatsen).
Groepshuisvesting is natuurlijk al vele malen beter dan eenzame opsluiting in een box. Maar het structureel onbeperkt aanbieden van ruwvoer nodigt niet uit tot natuurlijk foerageergedrag (in onze visie eet een paard van nature wat hij aan voedsel vindt, reden waarom de meeste paarden bij onbeperkt aanbod ook niet stoppen met eten) en leidt daardoor in onze visie deels tot dezelfde problemen aan hoeven of spijsverteringskanaal als het houden in een box.
De basis voor het onbeperkt aanbieden van ruwvoer ligt vaak in de wens de gemoederen rustig te houden, maar dat betekent in onze visie simpelweg dat er te veel pony's/paarden in de beschikbare ruimte zijn gezet en dat dus geen sprake is van sociale vrijheid van het indviduele paard.

Zoals al eerder vermeld is onze opzet niet commercieel en dat vereist ook een bepaalde houding van de paardeigenaren die hier hun paard zo natuurlijk mogelijk willen laten leven: we doen het samen, we denken vanuit een kudde waarin ieder paard moet krijgen wat hij/zij nodig heeft, we dragen samen op een eerlijke manier de lasten en genieten van wat wij hier met elkaar in stand houden (of misschien nog verbeteren).
Een "anderen moeten alles maar voor mij doen/regelen"-houding, dan wel paard-eigenaren die niet willen participeren in de verzorging of andere klussen en vervolgens ook nog een "ik betaal er toch voor"-houding willen aannemen, passen hier dus ook niet.
Net zoals de pony's en paarden dienen te matchen met elkaar, zullen ook hun eigenaren een match moeten zijn met ons én de andere eigenaren (qua mens en qua visie).

Dat wij dit tegen kostprijs en op "samen-doen"-basis aanbieden, betekent overigens NIET dat het hier “lekker veel goedkoper” dan elders is.
Het is weliswaar goedkoper dan elke paddock paradise op commeriële basis, maar de keuzes die wij in het belang van de kudde maken zijn niet altijd de goedkoopste of die van "de minste moeite". Denk hierbij aan een grote hoeveelheid uitstekende voorzieningen (waardoor de kudde hier niet in de modder staat) en hoge kwaliteitseisen aan ruwvoer (bodem, eetbare hagen, kruiden, takken en hooi). Maar het belangrijkste verschil is dat we de pony's en paarden hier simpelweg véél meer ruimte bieden (en daarmee rust, ook voor de eigenaar trouwens).

Mailen over "prijzen" doen wij niet. Enerzijds is “de prijs” afhankelijk van ieders wensen en bijdrage in tijd (je kunt hier dus ook heel goedkoop staan als je veel uren van anderen kunt overnemen, mits die dat willen natuurlijk), anderzijds is pas te bepalen of een prijs goed is wanneer je hebt gezien wat jij en je paard er voor krijgen. Maar bedenk: een eerlijkere prijs dan kostprijs is onmogelijk!

Beschikbaarheid:

In de grote PP is geen plek beschikbaar.


Denk je dat onze plek en onze visie op zo natuurlijk mogelijk paarden houden helemaal past bij jou en je pony/paardje, stuur ons dan een mail met meer informatie over je pony/paardje en jezelf. Als het van beide kanten lijkt te passen qua mens én paardje, dan kunnen we je op de wachtlijst zetten en nemen we contact met je op wanneer er plek vrij komt. Een vrijkomende plek gaat naar de beste match (dus niet wie het eerst komt, wie het eerst maalt).
© www.mijn-eigen-website.nl (design)