TREC Emst

Natuurlijk houden, stalling en opfok - onze visie


Natuurlijk houden

Paarden leven van nature op grote vlaktes in groepen van verschillende leeftijden en eten heel de dag door schraal ruwvoer terwijl ze voortscharrelen. Ze bewegen daardoor ca 80% van de dag, waarvan 60% om te foerageren waarbij ze ca 30 km afleggen. Hun lichaam en geest zijn op zo’n leefwijze “gebouwd”.

Veel paarden worden echter op een manier gehouden die volkomen haaks staat op die natuur: Alleen opgesloten in een stalbox (vaak met tralies, alsof het criminelen zijn), waarbij men hen dus de beweging (en daarmee ook de doorbloeding), evenals het (lichaams-)contact met soortgenoten, afneemt.
Daarnaast wordt vaak in hoofdzaak krachtvoer gegeven, en slechts in aanvulling daarop ruwvoer (en dan nog vaak kuil ipv hooi).
Wanneer het voorjaar aanbreekt “mogen” ze vaak de weide op, die echter in veel gevallen daarvóór zwaar bewerkt is met onkruidverdelgers en kunstmest. Er moet immers zo snel mogelijk en zo veel mogelijk gras groeien wat zo goed mogelijk voedt, want er moeten zo veel mogelijk paarden op zo min mogelijk m2.
Om nog maar te zwijgen van 2-jarigen die “onder de man” of “onder de hengst” gebracht worden (vergelijkbaar met een kind van 12 jaar: biologisch in staat om zware lichamelijke arbeid te verrichten of zwanger te raken, maar wenselijk?).
Vervolgens krijgen veel paarden, al dan niet op latere leeftijd, “stalondeugden” (bv luchtzuigen, weven), problemen aan het bewegingsapparaat (hoeven, benen) of spijsverteringskanaal (telkens terugkerende koliek, Insuline resistentie), of ze gaan gedragsproblemen vertonen (gefrustreerd, gestrest, agressief, apathisch). Hoe zou dát nou komen......?
opfok
Na het bovenstaande zal ik niet meer hoeven uitleggen waarom wij onze New Forest pony’s “natuurlijk houden”: Het hele jaar als één kudde van álle leeftijden op een paddock-paradise met een track en diverse weiden (dus ook niet in een “winterweitje” oid), waar ook nog klaver, paardenbloem, kamille en andere mooie kruiden mogen groeien. We voeren in de winter alleen écht hooi van eigen oogst bij (maar er is altijd nog gras te scharrelen) en de natuurlijke beschutting of open inloopstal kunnen ze opzoeken indien ze dat zélf willen.
hengstenb
Het jonge paard

Alle hiervoor genoemde dingen zijn natuurlijk ook van toepassing op het jonge paard. Sterker nog, het gebrek aan beweging (vaak de hele winter met meerdere paarden in een box/groepsstal) en de verkeerde voeding (brok en kuil ipv alleen écht goed hooi) zijn voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het jonge paard eigenlijk nog erger.

hengsten3 Maar er speelt nog meer: In de natuur wordt het jonge paard opgevoed door de oudere dieren in de kudde (dus niet alleen door de eigen moeder!). Het leert bv respect te hebben voor hogeren in rang en terug te treden wanneer de oudere dieren dat willen. Dat gebeurt op een wijze waarbij het hogere/oudere paard niet meer druk gebruikt dan nodig, vaak maar met de beweging van één oor of één stap in de richting van het jonge paard: het jonge paard wijkt voor de subtielste druk.
Ook hieraan wordt in de gangbare paardenhouderij en opfok voorbij gegaan: veulens worden afgespeend van hun moeder op een tijdstip dat zij de bescherming van moeder geestelijk nog nodig hebben. Vervolgens worden zij in een “koppel” van leeftijdsgenootjes samengevoegd: het subtiele wijken voor druk wordt niet meer geleerd en alleen het “recht van de sterkste” geldt.
Het wordt inmiddels als normaal beschouwd wanneer een jong paard lomp of niet-hanteerbaar is. Het “komt immers net uit de opfok” en men denkt dat dit komt door te weinig mens-contact. Naar onze overtuiging is dit onjuist: het jonge paard is simpelweg niet “paard-wise” opgevoed.
hengsten4
En aan de gangbare opfok zitten nóg een aantal nadelen:
Er wordt brok (naast kuil) gevoerd en dat gebeurd in de groep. Met individuele behoeften van een paard wordt dus ook geen rekening gehouden.
Daarnaast wordt standaard periodiek ontwormt, terwijl uit onderzoek is gebleken dat 80% van de paarden een ontwormspuit krijgt terwijl ze eigenlijk géén wormbesmetting hebben. Bedenk daarbij dat steeds meer wormen resistent blijken te zijn voor de bestaande ontwormmiddelen én een wormbesmetting voor een paard de dood betekent als die wormen niet meer bestreden kunnen worden. En er zijn geen nieuwe middelen in ontwikkeling… Het is te vergelijken met een mens die elke 3 maanden “voor de zekerheid” een antibiotica-kuur neemt. En daarnaast: als uit mestonderzoek blijkt dat ontwormen niet altijd nodig is, dan is het nog goedkoper ook!

Waarom dan niet eigenlijk altijd natuurlijk houden en opfokken?

Na lezing van het bovenstaande zult u zich wellicht afvragen, waarom eigenlijk niet alle paarden op een zo natuurlijk mogelijke wijze worden opgefokt en/of gehouden. Simpel, het is véél meer werk en kost ook veel meer:
Indien je onkruid op het land niet verdelgd en land niet van kunstmest voorziet, heb je méér grond nodig voor dezelfde hoeveelheid gras. Ook het feit dat er in de winter meer kapot gelopen wordt, betekent dat je méér grond nodig hebt. Als je daarnaast goed, schraal kruidig hooi wilt oogsten, geldt ook hier dat je door niet-bespuiten en geen kunstmest strooien veel méér land nodig hebt om dezelfde hoeveelheid hooi te kunnen oogsten. En grond is duur, zeker in Nederland.
schudden Bovendien vraagt het oogsten van mooi droog paardenhooi meer dagen zon en dus ook meer bewerkingsslagen (schudden met tractor), dus ook meer werk.
Het voeren van brokken is veel makkelijker en goedkoper dan hooi: een paard wat alleen hooi eet, kost 2x zoveel als een paard dat brok en wat aanvullend hooi krijgt. En als er kuil ipv hooi gevoerd wordt is dat verschil nóg groter.
spit
Tot slot is het in de winter buiten houden, en dus ook verzorgen, van paarden méér (en bij regen/storm/vorst ed ook minder prettig) werk: het hooi moet regelmatig en in niet te grote hoeveelheden gebracht worden (ivm verregenen), water moet bij vorst met emmers aangevoerd worden (omdat de leidingen buiten zijn bevroren) en mest moet van een groter oppervlakte verzameld en afgevoerd worden (ipv dat paarden het al "keurig" op een hoop leggen op 3x3m).

Natuurlijke stalling bij ons

Wij hebben rond onze boerderij 3,5 ha grond en hebben de afgelopen jaren genoten van het zien opgroeien van jonge paarden en de interactie tussen de jonge en volwassen dieren.
Steeds vaker kregen wij echter de vraag of wij ook aan volwassen paarden/pony's de mogelijkheid wilden bieden om op een dergelijke wijze bij ons te leven, waardoor wij eind 2013 besloten om een kudde met ook meer volwassen paarden te gaan vormen (jonge paarden blijven dus ook welkom) op onze Paddock Paradise van 2,5 ha.
Omdat wij een pony hebben die Insuline Resistentie heeft, is daar in 2016 een 2e Paddock Paradise bij gekomen, speciaal voor paarden die enkel het gras op kunnen wanneer er sprake is van een zeer laag fructaangehalte in het gras.
Beide groepen leven en worden verzorgd in een niet alledaags "verzorgingsmodel":
Meer informatie mbt een aantal van bovenstaande onderwerpen is te vinden op:
Paard Natuurlijk - Huisvesting
Paddock Paradijs
Equi Herbs

© www.mijn-eigen-website.nl (design)